Reglement

Interne Charter

– In het bezit zijn van een lidkaart SV Boldershof.

– Een lid van SV Boldershof dient zich ten allen tijde waardig te gedragen.

– Alle tickets voor op verplaatsing, alsook Europese wedstrijden, zijn verbonden aan de bus.

– Leden met een abonnement krijgen voorrang.

– Houd de bussen net, rein en droog, alle bussen zijn voorzien van zakjes.

– Roken op de bus is verboden.

– Eigen drank/eten op de bus niet toegestaan. Er kan drank gekocht worden in de bus bij iemand van het bestuur.

– Gelieve je aan de vertrekuren van de bus te houden, zo niet zullen wij genoodzaakt zijn zonder u te vertrekken

– Volgens de wet is het verplicht de veiligheidsgordels te gebruiken, indien ze aanwezig zijn in de bus.

– Als we stoppen op een parking gaan we niet shoppen (verantwoordelijke deelt mee wat kan en niet mag).

– Je dient zich in te schrijven voor uitwedstrijden een week vooraf.

– Als je na inschrijven de dag van vertrek niet aanwezig bent = twee uitwedstrijden geen kaart.

– Bij te kort aan tickets wordt de voorrangsregel van toepassing (wie het meeste mee gaat met de bus krijgt voorrang) het uiteindelijk besluit is in handen van het bestuur.

– Alle sancties of schorsingen die worden opgelegd door de bond of RSC Anderlecht zijn ook van toepassing voor SV Boldershof, als bestuur behouden we het recht je lidkaart in te trekken.

– Lid worden van SV Boldershof kost 15€ (na 1 september 20€), voor de -16 jarigen gratis

– Door het betalen van het lidgeld gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement.

– Wijzigingen aan de charter kunnen ten allen tijden gebeuren bij beslissing door het bestuur.

Comments are closed.